Dom Pracy Twórczej w Mądralinie we wspomnieniach

W pierwszych latach po wojnie spotykało się w Mądralinie bardzo zgrane towarzystwo naukowców. Podczas obiadów prowadzono burzliwe dyskusje na różnorodne tematy.

Wśród znanych osób bywał tam profesor Wojno z żoną, którzy w czasie powstania stracili dwóch synów. Bywali także: profesor Stefanowski, profesor Bratkowski z żoną, Zofia Nałkowska, profesor Hryniewiecki ,profesor Antoni Dobrowolski – badacz polarny, pani Szalejowa – siostra Marii Curie-Skłodowskiej i inni. Pojawienie się profesora Hryniewieckiego zawsze zapowiadały róże, ułożone przy nakryciach niektórych pań w sali jadalnej. Po obiedzie często proszono do grania na pianinie w tejże samej jadalni.

Po kilku latach w Mądralinie wiele się zmieniło. Gdy na Uniwersytecie i innych wyższych uczelniach zaroiło się do wykładowców z partyjnego klucza, zjeżdżali oni do Mądralina nawet z dziećmi. Atmosfera tego domu znakomicie się zmieniła. Zanikły bez śladu dawne nastroje i dyskusje przy obiedzie. Wielu dawnych bywalców Mądralina przestało przyjeżdżać.

Pan Michalski, twórca Mądralina zmarł wkrótce po wojnie. Pochowany został w Warszawie na Powązkach. Na Jego pomniku wypisano zasługi dla polskiej kultury.

Wg wspomnień ś.p. Antoniny z Białobrzeskich Nowakowskiej opracowała Maria Sielużycka-Roszkowska