Jubileusz Magdaleny Nowakowskiej – Sieroszewskiej

Jubileuszowe spotkanie z Magdaleną Nowakowską – Sieroszewską, poetką i aktorką, odbędzie się dnia 12 grudnia 2014 roku o godz.17. w Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Zapraszamy serdecznie.

Kochanej Cioci życzymy jak najwięcej zdrowia, radości życia i sił twórczych !!!

Magdalena Nowakowska-SieroszewskaMagdalena Nowakowska – Sieroszewska urodziła się w Ratoszynie na Ziemi Lubelskiej jako córka Zofii i Ludwika Nowakowskich. Lata okupacji niemieckiej przeżyła częściowo w Łodzi, częściowo na Lubelszczyźnie, a częściowo w Warszawie, gdzie uzyskała maturę na tajnych kompletach Liceum im. Kr. Jadwigi. Jednocześnie zaangażowała się w pracę konspiracyjną w Ruchu Oporu. Po Powstaniu Warszawskim przebywała w grójeckiem, gdzie była łącznikiem Armii Krajowej.

Po wyzwoleniu zamieszkała w Łodzi. Tu ukończyła najpierw Szkołę Baletową, występując równocześnie w Teatrze Muzycznym „Lutnia”, a następnie Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z tymczasową siedzibą w Łodzi.

Pracowała w Teatrach Dramatycznych Wrocławia, w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie oraz w Teatrze Nowym, w Teatrze 7,15 i w Teatrze im. St. Jaracza w Łodzi.

Drukowała wiersze w Łodzi w almanachu „Osnowa” i w „Odgłosach”, w piotrkowskiej „Kulturze Trybunalskiej, w toruńskim „Przeglądzie Artystyczno – Literackim PAL”, w Ogólnopolskim Magazynie Twórców „Radostowa”, w bydgoskim miesięczniku literackim „Akant”, w łódzkim czasopiśmie literackim „W Kręgu Literatury” oraz innych.

Wydała cztery tomiki wierszy – „Białe ściany domu” „…bo przecieka czas”, „Zabawa w klocki” oraz „…ale miłość właśnie”. Poza tym ma w dorobku, własne oraz adaptowane, bajki o formie musi cali, wystawiane we współpracy z Państwową Filharmonią im. A. Rubinsteina, Łódzkim Towarzystwem Muzycznym im. K. Szymanowskiego i w Teatrze Studyjnym w Łodzi. W przygotowaniu wydawnictwo książkowe.

Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej.