Elżbieta Nowakowska-Sołtan kawalerem Orderu Zasługi

Ambasador Francji Pierre Buhler urządził w swej rezydencji dnia 16 marca 2016 r. uroczystość, podczas której w obecności licznie zgromadzonych gości, wsród nich Andrzeja Wajdy, odznaczył czworo wyróżniających się na polu kultury Polaków.

W przemówieniu podkreślił zasługi tych osób, dzięki którym Francja postanowiła je w ten sposób wyróżnić.

Agnieszce Odorowicz, byłej Sekretarz Stanu w ministerstwie Kultury i byłej dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ambasador wręczył insygnia kawalera Orderu Sztuki i Literatury w uznaniu jej zasług na polu rozwoju sztuki kinematograficznej.

Jerzemu Radziwiłowiczowi, znanemu na całym świecie aktorowi teatralnemu i filmowemu, Ambasador przekazał Order Sztuki i Literatury w randze oficera, za całokształt dotychczasowego dorobku i nieustanne zaangażowanie na rzecz promowania francuskiego języka i kultury w Polsce i na świecie.

Elżbieta NowakowskaSoltan i Ewa PajestkaKojder, prowadzące od lat wydawnictwo Oficyna Naukowa, otrzymały z rąk Ambasadora Narodowy insygnia Orderu Zasługi w randze kawalera za wybitny wkład w upowszechnianie kultury francuskiej w Polsce./.

http://www.ambafrancepl.org/Uroczystoscwreczeniaodznaczen16marca2016