Janina Kurkowska

Janika KurkowskaCórka Felicji i Wincentego Siekluckich ze Strzelicy, wnuczka Teresy i Ludwika Nowakowskich z Ratoszyna, moja mama – pisze Agnieszka Kurkowska – Mielczarek

Uważam ją za osobę o wyjątkowych wartościach charakteru i serca. Była bardzo zaradna, dzielna, otwarta na ludzi. Tuż przed wybuchem wojny 1939 uzyskała dyplom inżyniera rolnika w Wilnie. Sama gospodarowała we własnym majątku Podolce do końca 1939. Podczas wojny pracowała jako robotnica na budowie, sprzedawczyni w sklepie mięsnym, krawcowa, po wojnie jako wizytator szkół rolniczych w rejonie łódzkim. Ojciec mawiał, że gdyby miał ożenić się po raz drugi to tylko z Dzidzią. Tak zawsze nazywali ją jej bliscy.