Strzelica, dawny majątek Siekluckich

Siekluccy zamieszkiwali w majątku STRZELICA, położonym niedaleko Lidy, ok.100 km na południowy wschód od Wilna, obecnie w granicach Białorusi. Zamieszkiwali tam przez 300 lat do roku 1939. W roku 2003 miejsce to odwiedził Mirek Zdanowicz z żoną Jovette oraz Andrzejem Kurkowskim. Oto jego sprawozdanie z wyprawy.