Publikacje

Wojciech Wieczorek „Życiorysy pokornych”

Życiorysy pokornychKsiążka Wojciecha Wieczorka, autora „ Szkiców z prowincji”, pokazuje polską historię najnowszą „od spodu”. Autor przedstawia losy pięciu pokoleń rodziny chłopskiej z Lubelszczyzny, od powstania styczniowego do dziś.

Źródłem inspiracji do napisania tej książki były słynne „Rodowody niepokornych” Bohdana Cywińskiego. Ta opowieść o chlubnych dziejach walk niepodległościowych polskich elit sprowokowała autora do poszukania odpowiedzi na pytanie, jak się do tego miały zachowania „prostego ludu” czyli przede wszystkim chłopów, etnicznej podstawy narodu. Jak dalece były one pasywne, a jeśli nie tylko pasywne, to jakie pobudki wpływały na chłopskie poruszenia. Stąd tytuł „Życiorysy pokornych” pomyślany został jako kontrapunkt w widzeniu losów narodowych, w których ci „pokorni” nie zawsze bywali tacy pokorni.

Głównymi bohaterami książki są przedstawiciele rodziny chłopskiej ze wsi Ratoszyn koło Chodla. Wiele miejsca poświęcone jest właścicielom dworu w Ratoszynie – Nowakowskim i ich pasji społecznej.

Czesław Malewski: „Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki.”

Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzkiTa monografia współczesnego historyka z Wilna jest kompendium wiedzy źródłowej o rodach ziemiańskich zamieszkujących w XIX wieku okolice Lidy na Wileńszczyźnie. Książka zawiera zarys historii powiatu lidzkiego, liczne tabele i zestawienia statystyczne oraz alfabetyczny spis rodzin szlacheckich wraz z opisami majątków. Autor cytuje liczne dokumenty, zamieszcza archiwalne zdjęcia i pocztówki.

ISBN 8388900129