Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki.

Czesław Malewski: „Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki.”

Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzkiTa monografia współczesnego historyka z Wilna jest kompendium wiedzy źródłowej o rodach ziemiańskich zamieszkujących w XIX wieku okolice Lidy na Wileńszczyźnie. Książka zawiera zarys historii powiatu lidzkiego, liczne tabele i zestawienia statystyczne oraz alfabetyczny spis rodzin szlacheckich wraz z opisami majątków. Autor cytuje liczne dokumenty, zamieszcza archiwalne zdjęcia i pocztówki.

ISBN 8388900129