Życiorysy pokornych

Wojciech Wieczorek „Życiorysy pokornych”

Życiorysy pokornychKsiążka Wojciecha Wieczorka, autora „ Szkiców z prowincji”, pokazuje polską historię najnowszą „od spodu”. Autor przedstawia losy pięciu pokoleń rodziny chłopskiej z Lubelszczyzny, od powstania styczniowego do dziś.

Źródłem inspiracji do napisania tej książki były słynne „Rodowody niepokornych” Bohdana Cywińskiego. Ta opowieść o chlubnych dziejach walk niepodległościowych polskich elit sprowokowała autora do poszukania odpowiedzi na pytanie, jak się do tego miały zachowania „prostego ludu” czyli przede wszystkim chłopów, etnicznej podstawy narodu. Jak dalece były one pasywne, a jeśli nie tylko pasywne, to jakie pobudki wpływały na chłopskie poruszenia. Stąd tytuł „Życiorysy pokornych” pomyślany został jako kontrapunkt w widzeniu losów narodowych, w których ci „pokorni” nie zawsze bywali tacy pokorni.

Głównymi bohaterami książki są przedstawiciele rodziny chłopskiej ze wsi Ratoszyn koło Chodla. Wiele miejsca poświęcone jest właścicielom dworu w Ratoszynie – Nowakowskim i ich pasji społecznej.