Stowarzyszenie Rodzin Nowakowskich i Siekluckich
XII Zjazd rodzinny w Lipniku

XII Zjazd rodzinny w Lipniku

2015-09-05

Warszawa, 17 października 2015r. 

Kochani Organizatorzy Zjazdu, Rodzino,

Dzięki wspólnym wysiłkom coroczne zjazdy Rodzin Nowakowskich i Siekluckich stały się tradycją. Co roku odbywają się w innym miejscu, inna rodzina podejmuje się organizacji, dbając o zapewnienie różnorodnych doznań zarówno kulinarnych jak i duchowych.

W tym roku - XII Zjazd Rodzin Nowakowskich i Siekluckich odbył się w Lipnik Park w pobliżu Długosiodła, a organizatorami było rodzeństwo: Agnieszka Toth - van der Esch, Krzysztof i Andrzej Toth.

Na miejsce zjazdu wybrano urokliwe miejsce, otoczone malowniczymi sadami, starym parkiem, w sercu lasów Puszczy Białej, ok.75 km od Warszawy.

Łącznie w zjeździe wzięło udział 58 osób.

 

Oficjalną część zjazdu rozpoczął Krzysztof Toth – pra pra wnuk Ludwika Nowakowskiego seniora, prezentując historię przodków zaczynając od wnuczki Ludwika seniora – Anieli Truszkowskiej, po mężu Wyrzykowskiej (córki Marii z Nowakowskich Truszkowskiej, najstarszej z dziesięciorga dzieci Ludwika i Teresy z Lipskich Nowakowskich). Przybliżył dzieje Marii z Truszkowskich Żochowskiej (córki Dyonizego, najstarszego syna Marii z Nowakowskich Truszkowskiej) z mężem Stanisławem Żochowskim, którzy wyemigrowali do Australii z powodów politycznych.

Następnie Marysia Kłokocka przedstawiła ciekawostkę dot. rodziny wywodzącej się od Aleksandry Nowakowskiej - Zdanowicz (córki Ludwika Nowakowskiego seniora). Opowiedziała o znalezieniu w czasopiśmie „Ziemia Lubelska” (z dnia 24 grudnia 1921 roku) podziękowania złożonego przez Aleksandrę wszystkim obywatelom miasta Opola Lubelskiego, którzy przyczynili się do złożenia cegiełki wawelskiej  ku czci jej męża - dr. Juliana Zdanowicza. Będąc w sierpniu w Krakowie odnalazła w publikacjach Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (tom VI) treść cegiełki ”Ku czci śp. dra Juliana Zdanowicza Opolanie. Julian Zdanowicz był Jej pradziadkiem, znanym jako wielki patriota, działacz społeczny w Opolu Lubelskim a przede wszystkim  życzliwy i troskliwy lekarz.

Ostatnia prezentacja genealogiczna dotyczyła rodziny Siekluckich, z uwzględnieniem Anny  Wolffowej Boral, którą przedstawił Jerzy Lisowski.

Po krótkiej przerwie ciocia Malina Sieroszewska recytowała swoje wiersze z najnowszego tomiku „Ale miłość właśnie”. Poezji towarzyszyła muzyka twórców baroku pisana na saksofon, w wykonaniu Julii Mielczarek, studentki Akademii Muzycznej w Łodzi.

Była to wspaniała uczyta dla ducha.

Wieczór spędziliśmy w odmiennej, biesiadnej atmosferze, grzejąc się przy ognisku, zajadając mięsiwa z grilla. Jak to zwykle bywa przy ognisku – długo śpiewaliśmy wpatrzeni w płomienie ognia.

Drugiego dnia po śniadaniu mieliśmy okazje wysłuchać kolejnego koncertu na saksofonie Julki Mielczarek - na zakończenie zjazdu.

W zjeździe uczestniczyły 4 pokolenia, poczynając od wnucząt Ludwika Nowakowskiego seniora. Przybyły też rodziny, które w zjeździe uczestniczyły po raz pierwszy, co jest dużym sukcesem organizatorów. Bardzo pozytywną tendencją jest rosnąca liczba młodego pokolenia podczas zjazdów, to młodzież licealna, studenci i młodzi alumni wyższych uczelni. Mamy nadzieję, że w przyszłości to oni będą kontynuować tradycje rodzinnych zjazdów, a więź pomiędzy nimi, nie ograniczy się wyłącznie do corocznych spotkań.

Uczestnicy zjazdu:

1.       organizatorzy: Agnieszka van der Esch z synem Bernardem i Bruno Scordamaglia oraz braćmi Krzysztofem i Andrzejem Toth,

2.       Ciocia Malina Sieroszewska,

3.       Wuj Maciej Nowakowski

4.       Agnieszka Kurkowska-Mielczarek z mężem Wojtkiem

5.       Ciocia Misia Sielużycka-Roszkowska,

6.       Elżbieta Nowakowska-Sołtan,

7.       Wuj Andrzej Nowakowski z synem Krzysztofem,

8.       Marysia Kłokocka,

9.       Ania Wyrzykowska-Garszyńska

10.   Basia Embiricos (z domu Kurkowska, siostra Andrzeja i Agnieszki),

11.   Andrzej Korwin-Kurkowski,

12.   Agnieszka Nowakowska-Mindak (córka Macieja Nowakowskiego) z dziećmi Elżbietą i Maciejem Juniorem,

13.   Felicja Roszkowska córka Doroty, wnuczka Misi Sielużyckiej,

14.   Matti Około-Kułak z żoną Katarriną i synem Patrickiem,

15.   Ewa Lachert-Stryjkowska z mężem Markiem, córką Agatą z przyjacielem,

16.   Szymon Mielczarek z córką Julią,

17.   Wioletta Sieczkowska-Kos z córką Anią,

18.   Jerzy Lisowski (z Siekluckich),

19.   Magda Krygier (z domu Górecka) z Harym i synem Wojtkiem,

20.   Agnieszka Zdunek (córka Magdy Krygier) z mężem i synkiem,

21.   Agata Ordon (córka Elżbiety z domu Góreckiej),

22.   Leszek Denis,

23.   Hanna Kaźmierska (z domu Denis, siostra Leszka Denis),

24.   Barbara Wyrzykowska-Cegieła z mężem Januszem,

25.   Stanisław Wyrzykowski z synami Łukaszem i Krzysztofem,

26.   Piotr Wyrzykowski z żoną i córeczką,

27.   Ania Prokop z mężem Andrzejem, synem Tomkiem, synową Anią i córką Kasią.

 XIII Zjazd Rodzin Nowakowskich i Siekluckich podjął się zorganizować Andrzej Korwin-Kurkowski na początku września 2016r. Julia Mielczarek i Ania Kos zapowiadają wspólny koncert na saksofon i fortepian.

Dziękujemy organizatorom za wysiłek włożony w zorganizowanie XII Zjazdu, przygotowanie części merytorycznej, umożliwienie nam wspaniałej uczty duchowej i rozrywkowej, a także za wybranie tak malowniczego miejsca zjazdu.