II Zjazd Rodzinny w Łodzi

II Zjazd Rodzinny odbył się 11 września 2005 w Łodzi. Było około 40-tu członków rodziny, dobry nastrój i radość z poczucia wspólnoty.