IV Zjazd Rodzinny w Mądralinie

IV Zjazd Rodzinny odbył się w sobotę 15 września 2007 w Mądralinie pod Warszawą. Na rodzinne spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób.

Większość z nich to osoby regularnie uczestniczące w naszych Zjazdach, ale byli też i nowi członkowie rodziny. Kilka osób przybyło z zagranicy; z Francji, ze Szwecji, z USA. Kilka osób przywiozło albumy ze starymi zdjęciami. Oglądaliśmy pokaz zdjęć z poprzednich zjazdów rodzinnych, a także zapoznaliśmy się z aktualną zawartością Księgi Rodzinnej, będącej zbiorem nadesłanych dotychczas wspomnień i fragmentów pamiętników.

Obecnie Księga prowadzona przez Andrzeja Totha zawiera: Zeszyt genealogiczny Dyjonizego Truszkowskiego, Wspomnienia Zofii z Dobrzyńskich Nowakowskiej, Memorandum Anny Wolffowej Boral, Dokumenty Elżbiety Nowakowskiej – Sołtan, Genealogię potomków Teresy i Ludwika Nowakowskich, Genealogię potomków Wincentego Siekluckiego, Wspomnienia Mirka Zdanowicza z wyprawy do Strzelicy, Wspomnienia Mirka Zdanowicza o swym dziadku – Wincentym Siekluckim, Wspomnienia rodzinne Agnieszki Kurkowskiej – Mielczarek. Wiele osób robiło zdjęcia pamiątkowe, najmłodszym fotografem rodzinnym był 10 letni Michał Chrząszcz z Wrocławia. Zjazd rodzinny rozpoczęliśmy krótkimi prezentacjami, by następnie uczcić minutą ciszy pamięć zmarłych w tym roku: Jadwigi Zdanowicz z domu Siekluckiej oraz Samuela Kostrowickiego. Głównym tematem Zjazdu było odrestaurowanie rodzinnego grobu Nowakowskich w Ratoszynie. Wuj Maciej Nowakowski przygotował inwentaryzację i wstępny projekt odbudowy grobowca. Sprawa była żywo dyskutowana, a ostateczna decyzja została jednogłośnie podjęta następnego dnia w Ratoszynie.

W niedzielę, 17 września znaczna część rodziny wybrała się na wycieczkę do dawnej posiadłości Teresy i Ludwika Nowakowskich. Zajęło nam to cały dzień, gdyż Ratoszyn oddalony jest od Warszawy o 180 km. Byliśmy gośćmi proboszcza w Ratoszynie, który wspaniale przyjął nas u siebie na plebanii. Nasz liczny „najazd” na Ratoszyna (20 osób) był wcześniej uzgodniony przez ciocię Malinę Sieroszewską. Wizytę rozpoczęliśmy od uczestniczenia we mszy św., podczas której proboszcz powitał oficjalnie potomków Ludwika Nowakowskiego – fundatora kościoła. Następnie ugościł nas wspaniałym obiadem na plebanii. Pogoda była bardzo ładna, więc po obiedzie przeszliśmy spacerem na cmentarz, gdzie odwiedziliśmy grób rodzinny. Czuliśmy się zażenowani widząc grób rodzinny fundatora kościoła, lokalnej drogi i szkoły, w tak złym stanie technicznym.

Ostatnim punktem programu wizyty w Ratoszynie był dwór rodzinny Nowakowskich. W zeszłym roku został on wykupiony przez prywatnego inwestora z Lublina, aktualnie jest w stanie remontu. Udało nam się wejść do środka. Wizyta w zdewastowanych przez czas i komunizm wnętrzach budziła wiele emocji. Ale powracały też obrazy z okresu świetności; rodzinne święta na kilkadziesiąt osób zapamiętane oczami dziecka. Ciocia Marysia Toth opowiadała nam, jak urządzano rodzinne święta, podczas których zjeżdżało się blisko 70 osób, gdzie znajdowała się ogromna jadalnia, gdzie salon, gdzie spały dzieci. Nasze odwiedziny we dworze obserwowała gromadka miejscowych dzieci. Wizyta potomków Nowakowskich, obwieszczona podczas mszy św. z pewnością była tematem wielu rozmów w ratoszyńskich domach.

Na zakończenie ustaliliśmy:

  • V Zjazd Rodzin odbędzie się ponownie w Mądralinie, we wrześniu 2009 r., a następnego dnia udamy się do Ratoszyna.
  • Zdecydowaliśmy, że podejmujemy się odnowienia grobu rodzinnego Nowakowskich na podstawie projektu wuja Macieja Nowakowskiego.
  • Prosimy o dobrowolne wpłaty w kwocie wedle uznania na odbudowę grobowca. Przelew na konto Anny Prokop, tytuł przelewu: „Odbudowa grobu rodzinnego Nowakowskich”, bank PKO BP 02 1020 1097 0000 7902 0075 2428,
  • Elżbieta Nowakowska-Sołtan skontaktuje się z rekomendowanym przez proboszcza wykonawcą i przekaże projekt. Wspólnie z wujem Maciejem omówi warunki współpracy, w tym koszt zakupu materiałów i koszt robocizny, oszacowany przez wykonawcę.